Davetli Konuşmacılar

Mehmet Naci BOSTANCI
27. Dönem Ankara Milletvekili
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı

Bekir Kuvvet ERİM
27. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Rıza POSACI
27. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi

Metin YAVUZ
27. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili

Mehmet Ali CEVHERİ
27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili
Milli Savunma Komisyonu Üyesi

 Abdullah BAŞCI
26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili
Milli Savunma Komisyonu Üyesi

Prof.Dr. İrfan ERDOĞAN
Emekli Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Müjde Ker DİNÇER
Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Serdar ÖZTÜRK
Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Suat GEZGİN
İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Süleyman İRVAN
Üsküdar Üniversitesi

Cem KÜÇÜK
Gazeteci-Yazar

Fatin DAĞISTANLI
Gazeteci-Yazar