SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Değerli Bilim İnsanları;

Sizi Adnan Menderes Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ‘nin işbirliği ile 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Teori ve Pratikte Uluslararası Siyasal İletişim: Batı Dışı Yaklaşımlar Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Batı dışı perspektiften, siyasal tarihin kavşak noktalarını referans alarak siyasal iletişimin izdüşümünü oluşturma girişimine büyük önem veriyoruz. Bu sempozyum ile batı merkezli siyasal iletişim çalışmalarının yoğunluğunda kaybolan, batı dışı siyasal tarihi betimleyen çalışmaların eksikliğini gidermeyi amaçlıyoruz. Doğu medeniyetlerinin siyasal tarihini, siyasal aktörlerini ve siyasal iletişim pratiklerini tartışarak literatüre kazandırmayı hedefliyoruz.

Siz meslektaşlarımızın, bu akademik etkinliğe sağlayacağı eşsiz katkılardan ve sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız.