TAM METİN ŞABLONU

Sempozyuma Türkçe, Arapça, İngilizce dillerinde bildiriler kabul edilmektedir.

Sayfa Boyutu ve Kenar Boşlukları

A4 sayfa boyutu kullanılmalı ve kenar boşlukları aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:

Sol boşluk: 3 cm

Sağ boşluk: 2,5 cm

Üst boşluk: 2,50 cm

Alt boşluk: 2,50 cm

 

Yazı Tipi, Punto ve Satır Aralığı

Bildiri özeti ve bildiri tam metni, tüm başlıklar ve kaynakça da dahil olmak üzere, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto (dipnotlar 10 punto) ile ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Metin içinde vurgu yapılmak istenen sözcük, ifade ve cümlelerde ilke olarak italik yazı tipi kullanılmalı, kalın ve altı çizili yazı tipine başvurulmamalıdır. Normal ve Dipnot/Footnote biçemleri dışında, Microsoft Word programının biçim/style menüleri kullanılarak metnin herhangi bir kısmına hiçbir özel biçim/style uygulanmamalıdır.

 

Yazı Gövdesi

Bildiri tam metni, soldan ve sağdan hizalanmış olarak yazılmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarına ilk satırı içeriden başlatmaya yönelik herhangi bir boşluk konulmamalıdır. Metin içinde başka kaynaklardan yapılacak doğrudan alıntılar iki cümleden fazlaysa, tırnak kullanmaksızın ayrı bir pasaj olarak verilmeli ve ana metinden ayırt edilmesi için alıntı pasaj bütün olarak soldan 1 cm içeride konumlandırılmalıdır. Sayfa altına konulacak dipnotlar 1’den başlayarak yazı sonuna kadar kesintisiz olarak numaralanmalıdır. Kaynakça kısmındaki her kaynak tek ve ayrı bir paragraf olarak yazılmalı ve bu paragraflarda ilk satırı izleyen satırlar soldan 1 cm içeride asılı bırakılmalıdır.

 

Başlıklar

Bildiri tam metninin ana başlığı, 12 punto ile tümü büyük harflerle, kalın ve ilk sayfanın başında ortaya hizalanmış olmalıdır. Yazar(lar) ve çalışılan kurum(lar), başlığın altında ikinci satırdan başlayacak şekilde 10 punto ile kalın, italik yazılmalı ve sağa hizalanmalıdır. Yazı içindeki birincil başlıklar, tümü büyük harflerle, kalın; ikincil başlıklar, ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, kalın; daha alt düzeydeki başlıklar var ise, sırasıyla, ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, kalın, italik ve ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, italik 12 punto olarak yazılmalıdır. Metin içindeki başlıkların numaralandırılmasında, aşağıdaki kademelendirme sistemi kullanılmalıdır: I. / II. / III. BAŞLIK 1. / 2. / 3. Başlık a. / b. / c. Başlık aa. / bb. / cc. Başlık Giriş, Sonuç ve Kaynakça, birincil başlık statüsündedir, ancak numaralandırılmayacaktır.

Tablolar ve Şekiller

Tablolarda Microsoft Word programının biçem/style menüleri kullanılarak aşağıdaki biçim ile  hazırlanmalıdır. Tablo ve şekillere metinden sonra bir satır boşluk bırakılarak yer verilmeli, tabloların ismi numarasıyla birlikte tablonun üstünde, şekillerin ismi ise yine numarasıyla birlikte şeklin altında yer almalıdır. Her iki durumda da isimler ilk harfleri büyük ve koyu olarak yazılmalı, tablo ve şekiller çalışma boyunca ardışık numaralandırılmalıdır.

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

 

Kaynakça

Apa 6 ile hazırlanmalıdır.

Apa 6 Türkçe

Apa 6 İngilizce