YAYIN OLANAKLARI

1.Sempozyum Özet Kitabı (Elektronik)

2. Sempozyum Tam Metin Kitabı (Elektronik)

*Sempozyuma Türkçe, Arapça, İngilizce dillerinde bildiriler kabul edilmektedir. Bildiriler sempozyumda sunulmak zorundadır. Programda yer alsa bile sunulmamış bildiriler kitapçığa dahil edilmez.